การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564
 Card4

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปุณยนุช ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการการกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1  สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

 

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 03/2565
 Card4

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปุณยนุช ดวงศรี นางสาวสุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผอ.กลุ่ม/ผู้แทน เข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 03/2565 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 03/2565

 

การจัดงานครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565
 Card4
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปุณยนุช ดวงศรี นายธราธิป วงษ์แก้ว นางสาวสุรัชดา ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมการจัดงานครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 ทางระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งในการจัดงานวันครูในครั้งนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับต่างๆ รวมทั้งโล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี (นายกฤตภัค วิวัตรชัย) เป็นผู้มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งการจัดกิจกรรมงานวันครูในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
อ่านเพิ่มเติม: การจัดงานครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

การประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วยฯ สังกัด สพฐ. ปี 2564 ครั้งที่ 1/2565
 Card4

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางสาวปุณยนุช ดวงศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3  สพป.ชลบุรี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วยฯ สังกัด สพฐ.ปี 2564 ครั้งที่ 1/2565