ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
2 230202 10

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน ในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ณ รร.บ้านเนิน และ รร.วัดโคกพระศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี      

ท่านสามารถโหลดไฟล์ภาพเพิ่มเติม และไฟล์ภาพขนาดเต็มได้ที่รวมอัลบัม Facebook สพป.ชลบุรี เขต 2 https://bit.ly/3x1hh1L

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565
2 230202 10

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565  โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 296 คน 29 สนามสอบ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

ท่านสามารถโหลดไฟล์ภาพเพิ่มเติม และไฟล์ภาพขนาดเต็มได้ที่รวมอัลบัม Facebook สพป.ชลบุรี เขต 2 https://bit.ly/3YbvMft

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 2/2566
2 230202 10

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2   เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.พนัสนิคม ครั้งที่ 2/2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และ กล่าวคำปฏิญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2 230202 10

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.20 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญา ในกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมอบนโยบาย สพฐ. และแจ้งข้อราชการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และ กล่าวคำปฏิญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566