5122566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 230202 10

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคุ้มครองชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566
2 230202 10

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 และการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 24/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566

คณะกรรมการ​ตรวจสภาพ​ความเสียหายของโรงเรียนกรณีเกิดเหตุ​ภัยพิบัติลงพื้นที่อาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง​ และไทยรัฐวิทยา 42

2 230202 10

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา​ ภูรับพา​ รอง​ ผอ.สพป.ชบ2 ​พร้อมด้วยคณะกรรมการ​ตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนกรณีเกิดเหตุ​ภัยพิบัติ​ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียนอาคารเรียน ณ รร.บ้านหนองสองห้อง และรร.ไทยรัฐวิทยา 42​ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ลงพื้นที่อาคารเรียน...

การประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

2 230202 10

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...