ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0
 1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17/2564
 1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
 1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

ประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดา นางศิริพร ฉลอง
 1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อเฉลียว กิมเต๊ก บิดานางศิริพร ฉลอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ วัดเนินสังข์สฤษฎาราม

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดา นางศิริพร ฉลอง