การประชุม การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย " 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"
2 230202 10

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอัคคกฤต  เชยชิด ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.สว่าง  จันทุมมี ผอ.กลุ่มนิเทศ และนายสมรัฐ  บัวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย " 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย " 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"

กิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
2 230202 10

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายธราธิป วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพป.ชลบุรี เขต 2...

การออกนิเทศติดตามการทดลองใช้ระบบ RT e-Exam ในการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.
2 230202 10

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส. สว่าง  จันทุมมี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ออกนิเทศติดตามการทดลองใช้ระบบ RT e-Exam ในการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ. ณ ร.ร.บ้านเขาสัตตพรหม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ของ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดย  สพฐ.กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา นำร่องการใช้ระบบ  RT e-Exam เขตละ 1 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การออกนิเทศติดตามการทดลองใช้ระบบ RT e-Exam ในการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6และ ม.3 ปีการศึกษา 2566
2 230202 10

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00 น.​ นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธาน พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6และ ม.3...